Educaria

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Orientació
 • Equip. TIC
 • Fiscal Comptable Laboral RGPD
 • Alexia
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Bibliotequesvolver a la sección

  SophiA Biblioteques

  SophiA és un sistema integrat i modular desenvolupat d’acord amb les normes i estàndards de biblioteconomia MARC 21, ISBD, AACR2 i Z39.50.

  Dissenyat per permetre configuracions escalables (increment de nombre de seus, operadors, etc.) i extensibles (mitjançant la incorporació de mòduls i/o la integració amb aplicacions corporatives), facilita la gestió de qualsevol tipus de biblioteca amb independència de les dimensions del seu catàleg, nombre de seus, operadors del sistema i nombre de lectors.


  Tornar

  Estructura modular

  SophiA és un programa flexible, desenvolupat per a adoptar diferents configuracions adaptant-se a les necessitats reals de la vostra biblioteca.

  El mòdul bàsic de SophiA inclou les funcions de:

  • Catalogació de tot tipus de material.
  • Alfabetització per lots.
  • Gestió d’usuaris  i control de préstecs.
  • Històric de préstecs.
  • Gestió de suggeriments d’adquisicions.
  • Automatització de notificacions via e-mail.
  • Control de serveis de pagament a lectors, exportació de dades.
  • Emissió d’informes i etiquetes, amb exportació de dades a diferents  tipus d’arxius.
  • Estadístiques e inventaris.
  • Difusió selectiva de la informació.
  • Enquestes a lectors.
  • Elaboració de bibliografies.
  • Gestió de baixes i donació d’exemplars.
  • Exportació i importació ISO 2709.

  Els Mòduls opcionals de SophiA són:

  • Adquisicions – Subscripcions.
  • Auto-préstec.
  • Biblioteca digital (OAI-PMH).
  • Claus - Gestió de guixetes.
  • Legislació – Gestió i catalogació.
  • Client Z39.50 – Servidor Z39.50.
  • OPAC Web.
  Tornar

  Principals característiques

  • Modularitat: permet que cada biblioteca incorpori els mòduls que satisfan les seves necessitats reals.
  • Escalabilitat: permet d’adaptar l’oferta en funció del nombre d’operadors, dimensions del catàleg, nombre de biblioteques, etc.
  • Traçabilitat: informa detalladament de totes les accions realitzades en la base de dades.
  • Nombre d’accessos simultanis il·limitat per a l’OPAC Web.
  • Programa desenvolupat d’acord amb les normes per al sector bibliotecari: MARC 21, ISBD i AACR2, Protocolo Z39.50, ISO2709, Protocolo OAI-PMH.
  • Interfície multilingüe.
  • Serveis de consulta per dispositius mòbils “SophiA Mobile”, IOS, Android, Windows.
  • Gestió del catàleg de diverses biblioteques pertanyents a una mateixa xarxa.
  • Utilització de bases de dades Microsoft SQL Server.
  • Manteniment d’autoritats i taules auxiliars per lots.
  • OPAC Web compatible amb protocol HTTPS.
  • Generació automàtica d’estadístiques.
  • Plans de manteniment de la base de dades (indexació i còpies de seguretat integrades).
  • Polítiques de seguretat en el manteniment de contrasenyes per accedir a l’OPAC Web.
  • Comunicació via e-mail amb usuaris per a totes les notificacions possibles de la biblioteca.
  • Gestió de serveis bibliotecaris mitjançant pagament.
  Tornar

  Gestió de xarxes de biblioteques

  Una de les característiques a destacar de SophiA és la seva capacitat per automatitzar fons d’institucions amb diverses biblioteques.

  L’opció multibiblioteca ofereix, entre altres, les següents funcionalitats:

  • Controlar els catàlegs de les biblioteques de la mateixa xarxa en una única base de dades.
  • Establir polítiques de préstecs, reserves, sancions, multes, bloqueigs etc., tot mantenint les característiques especials de cada biblioteca.
  • Informes, estadístiques i consultes al catàleg d’una biblioteca o a tota la xarxa.
  • Emissió de notificacions a lectors de forma automàtica per a tota la xarxa o per biblioteques.
  • Gestió unificada de reserves.
  • Préstec interbibliotecari combinant biblioteques de la xarxa amb institucions externes.
  Tornar

  Funcionalitats destacades

  • Catalogació de qualsevol tipus de material (format MARC-21, fitxa AACR2).
  • Personalització de plantilles de catalogació per a cada material.
  • Catalogació analítica de qualsevol tipus de material (separates, buidat de revistes, articles).
  • Control sobre els termes de tesaurus i les relacions establertes, amb ús facultatiu de tesaurus poli-jeràrquic.
  • Inclusió de recursos electrònics (imatges, arxius, enllaços a pàgines web, etc.).
  • Repositori de continguts digitals adquirint el mòdul “Biblioteca Digital”.
  • Registre de documentació jurídica mitjançant el mòdul opcional “Legislació”.
  • Opció de fer servir camps i taules “lliures” per a usos específics.
  • Control d’institucions externes per a préstec interbibliotecari.
  • Control de materials per a donació.
  • Creació i emmagatzematge de referències bibliogràfiques per a enviament per e-mail o impressió.
  • Serveis d’informació als usuaris sobre reserves, cancel•lació de reserves, préstecs, devolucions, renovació i enviament de correus electrònics etc.
  • Control del procés d’adquisició de manera integrada.
  Tornar

  Beneficis de la implantació

  Alguns dels molts avantatges que aporta la implantació de SophiA:
  • Migració de les informacions actuals. Educaria migra les dades de la vostra biblioteca, des de Liber-Marc o des d’altres sistemes de gestió de biblioteques, arxius GLAS, Dbase, Absys, Abies, Biblio 3000, Excel, Access etc.
  • Ús de patrons internacionals. Compatibilitat amb normes internacionals de catalogació (MARC i AACR-2), protocols d’intercanvis d’informacions (Z39.50), importació i exportació de dades (ISO2709) i gestió de biblioteques digitals (OAI-PMH).
  • Integració amb sistemes administratius. Mitjançant Serveis Web és possible validar usuaris a l’Opac Web utilitzant repositoris de tercers.
  Tornar
  Mapa i Arxius