Educaria

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Equip. TIC
 • Biblioteques
 • Fiscal Comptable Laboral RGPD
 • Alexia
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Orientació Escolarvolver a la sección

  Disseny de proves objetives i enquestes de qualitat

  El servei d’orientació d'Educaria ofereix la possibilitat de dissenyar proves objectives personalitzades per a cada client, exàmens a mida, proves psicotècniques, etc.

  Tot adreçat a la realització de processos selectius, d’oposició o valoracions generals del lloc de treball.

  També podreu realitzar enquestes dirigides a avaluar la qualitat del centre escolar, contribuint així a una millora contínua de la gestió. Duem a terme l’elaboració i correcció d’enquestes a famílies, alumnes, professors, etc. tot elaborant informes i aportant fiabilitat i validesa als resultats obtinguts. Tot això adreçat a col·legis que tenen implantat el Pla de Millora de la Qualitat (PMQ).

  Tornar
  Mapa i Arxius