Educaria

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Orientació
 • Equip. TIC
 • Biblioteques
 • Alexia
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Fiscal Comptable RGPDvolver a la sección

  Serveis RGPD

  El servei garanteix l'adequació dels centres docents al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
  • Solució Integral. Qualsevol necessitat d’actuació en matèria de protecció de dades, pot ser coberta pel personal especialitzat d'Educaria.
  • Solució Especialitzada. Solucions completament adequades a les necessitats del centre gràcies als coneixements adquirits durant els nostres anys d'experiència en el sector educatiu.
  • Solució Personalitzada. Desplaçament al centre de treball d'un advocat especialitzat i certificat, per a recopilar la informació i documentació rellevant.

  Característiques del servei:

  Consultoria Fiscal, Comptable i Laboral

   

  Aplicació Gestió Comptable

   

  Serveis RGPD

  Adequació del centre docent i solucions Educaria

  Tornar

  Política de seguretat

  • Política de seguretat amb les mesures tècniques i organitzatives del centre.
  • Mesures de seguretat per al tractament de dades, automatitzat i no automatitzat.
  • Funcions i obligacions del responsable del tractament.
  • Funcions i obligacions del personal. Compromisos de confidencialitat i instruccions per al tractament de dades personals.

  Informe de recomanacions

  • Adequació a la normativa vigent dels processos de tractament de dades personals.
  • Avisos legals a incloure en la documentació de l'entitat. Compliment del deure d'informar.
  • Assessorament en el tractament de dades especialment protegides.
  • Contractes amb proveïdors.
  • Drets reconeguts en la legislació.
  Tornar

  Registre de les activitats de tractament de dades

  • Anàlisi i avaluació de les activitats de tractament que du a terme l'entitat.
  • Redacció del registre d'activitats de tractament.
  • Inventari de programes i equips informàtics.
  • Registre de prestadors de serveis amb accés a dades personals, i prestadors de serveis sense accés a dades personals.

  Delegat de protecció de dades

  • Designació d'un delegat de protecció de dades (servei complementari).
  • Assessorament en el compliment de la normativa vigent.
  • Actualització del Document de Seguretat.
  • Supervisió del compliment de la política de protecció de dades.
  • Interlocució amb l'autoritat de control i els interessats.
  Tornar

  Anàlisi de riscos

  • Realització d'anàlisis de riscs sobre les activitats de tractament realitzades pel client.
  • Identificació, tractament i minimització dels riscos analitzats.

  Avaluacions d’impacte

  • Identificació, avaluació i gestió dels riscos elevats als quals estan exposades les activitats de tractament, amb l'objectiu de garantir els drets i llibertats de les persones físiques.
  • Establiment de mesures de control per a minimitzar els riscos.
  Volver

  Servei de manteniment anual

  • Revisió dels documents de recollida de dades personals..
  • Redacció de nous contractes amb proveïdors.
  • Actualització de la Política de Seguretat i del Registre d'Activitats de tractament.
  • Revisió del Registre de Violacions de la seguretat de les dades personals.
  • Representació de clients en cas de denúncies davant l'AEPD.

  Plataforma RGPD

  • Ajuda als centres educatius a portar una traçabilitat sobre el compliment de les seves obligacions en matèria de protecció de dades.
  • Accés a la documentació en temps real.
  Tornar
  Mapa i Arxius